Blog

Narodila jsem se v březnu 1989 a jsem sametové dítě. Častěji se setkáte s výrazy jako generace Y nebo mileniálové. Není snadné definovat moji generaci, bavíme se o lidech, kterým je dnes od 18 až 38 let. Proto raději vyjmenuji několik společných vlastností jako je kladení důrazu na osobní rozvoj a seberealizaci, vyšší míra finanční gramotnosti,...